LOGIN
 


Studii Universitare de Doctorat (Ciclul III)

Şcoala Doctorală de Fizică funcţionează în cadrul Facultăţii de Fizică a Universităţii din Bucureşti, în parteneriat cu Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară “Horia Hulubei” (IFIN-HH), Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei (INCDFLPR), Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor (INCDFM), Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Optoelectronică (INOE 2000)

Şcoala Doctorală de Fizică îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea Consiliului Şcolii Doctorale format din:
Director: Prof.dr. Daniela DRAGOMAN
Membri:
Prof.dr. Andrei BARBORICĂ
Conf.dr. Alexandru NICOLIN
C.S.I dr. Gabriel SOCOL (INCDFLPR)
C.S.I dr. Corneliu GHICA (INCDFM)
Alexandra-Gabriela ŞERBAN (doctorand)
Maria-Iulia ZAI (doctorand)

Invitaţi permanenţi la şedinţele Consiliului Şcolii Doctorale:
C.S.I dr. Alexandru NEGREŢ (IFIN-HH)
C.S.I dr. Carmen CIOFLAN (INCDFP)
C.S.I dr. Doina NICOLAE (INOE 2000)


Şcoala Doctorală de Fizică organizează studii universitare de doctorat în următoarele direcţii:

  • Biofizică şi Fizică medicală (coordonator direcţie: prof.dr. Aurel POPESCU)
  • Fizica atmosferei şi Pământului - Surse regenerabile de energie (coordonator direcţie: prof.dr. Valentin BARNA)
  • Fizică atomică, Fizică nucleară, Fizica particulelor elementare, Astrofizică şi aplicaţii (coordonator direcţie: prof.dr. Alexandru JIPA)
  • Fizica stării condensate (coordonator direcţie: prof.dr. Ştefan ANTOHE)
  • Fizică teoretică şi computaţională (coordonator direcţie: prof.dr. Virgil BĂRAN)
  • Optică, Spectroscopie, Plasmă, Laseri (coordonator direcţie: prof.dr. Daniela DRAGOMAN)
  • Fizică educaţională (coordonator direcţie: prof.dr. Ştefan ANTOHE)

Pentru studii de doctorat interdisciplinare, doctorandul poate fi îndrumat de doi conducători, în cotutelă. În Universitatea din Bucureşti funcţionează şi Şcoala Interdisciplinară de Studii Doctorale.
De asemenea, se pot organiza studii de doctorat în cotutelă cu Universităţi din străinatate.
Informaţii în legătură cu modul de încheiere a cotutelei se găsesc aici.

Studiile universitare de doctorat au, de regulă, o durată de 3 ani, şi cuprind un Program de pregătire bazat pe studii universitare avansate (in anul I) precum şi un Program de cercetare ştiinţifică individuală (in anii II si III), finalizat prin teza de doctorat

Conform Planului de învăţământ, numărul total de credite este de 180.

Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate, se desfăşoară conform planurilor de învăţământ aferente fiecărei direcţii de studii (vezi ORARE).

Începerea Programului de cercetare ştiinţifică individuală presupune finalizarea Programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate precum şi susţinerea unui Proiect de cercetare.

Programul de cercetare ştiinţifică este stabilit de comun acord cu conducătorul de doctorat, şi presupune prezentarea semestrială a unui Raport de cercetare ştiinţifică, cu excepţia ultimului semestru, la sfărşitul căruia are loc susţinerea tezei de doctorat în faţa comisiei de îndrumare.

Studiile doctorale sunt finalizate prin susţinerea publică a Tezei de doctorat, în prezenţa unei Comisii de susţinere, din care fac parte cel puţin doi specialişti din afara Universităţii din Bucureşti.

Informatii suplimentare se gasesc in Metodologia de desfăşurare şi finalizare a studiilor universitare de doctorat la Şcoala Doctorală de Fizică, care face parte integranta din Regulamentul Şcolii Doctorale de Fizică (vezi REGULAMENTE)


Universitatea din Bucureşti a implementat ruta DOCTOR EUROPAEUS/EUROPAEA. Documentele necesare intocmirii dosarului le gasiti aici


Lista studenţilor-doctoranzi înmatriculaţi la Şcoala Doctorală de Fizică 


Modele de contracte de studii universitare de doctorat


Studenţii-doctoranzi înmatriculaţi pe locuri finanţate de la buget cu bursă trebuie să elaboreze în fiecare luna un raport de activitate după modelul de aici.


Calitatea tezei de doctorat este estimată prin raportare la Criteriile CNATDCU

Criterii CNATDCU aplicabile studenţilor-doctoranzi înmatriculaţi înainte de 01.10.2018

Criterii CNATDCU aplicabile studenţilor-doctoranzi înmatriculaţi începând cu 01.10.2018Ordinele de confirmare a titlului de doctor se găsesc aici. Diplomele de Doctor se eliberează după 60 de zile de la emiterea Ordinului de Ministru prin care se conferă titlul