Studii Universitare de Doctorat (Ciclul III)


Şcoala Doctorală de Fizică funcţionează în cadrul Facultăţii de Fizică a Universităţii din Bucureşti, în parteneriat cu Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară “Horia Hulubei” (IFIN-HH), Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei (INCDFLPR), Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor (INCDFM), Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Optoelectronică (INOE 2000)

Şcoala Doctorală de Fizică îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea Consiliului Şcolii Doctorale format din:
Director: Prof.dr. Daniela DRAGOMAN
Membri:
Prof.dr. Andrei BARBORICĂ
Conf.dr. Alexandru NICOLIN
C.S.I dr. Gabriel SOCOL (INCDFLPR)
C.S.I dr. Ionuţ ENCULESCU (INCDFM)
Tatiana MIHĂESCU (doctorand)
Viorel TOBOŞARU (doctorand)

Invitaţi permanenţi la şedinţele Consiliului Şcolii Doctorale:
C.S.I dr. Aurelian ISAR (IFIN-HH)
C.S.I dr. Mircea RADULIAN (INCDFP)
C.S.I dr. Mariana BRAIC (INOE 2000)Şcoala Doctorală de Fizică organizează studii universitare de doctorat în următoarele direcţii:
  • Biofizică şi Fizică medicală (coordonator direcţie: prof.dr. Aurel POPESCU)
  • Fizica atmosferei şi Pământului - Surse regenerabile de energie (coordonator direcţie: prof.dr. Sabina ŞTEFAN)
  • Fizică atomică, Fizică nucleară, Fizica particulelor elementare, Astrofizică şi aplicaţii (coordonator direcţie: prof.dr. Alexandru JIPA)
  • Fizica stării condensate (coordonator direcţie: prof.dr. Ştefan ANTOHE)
  • Fizică teoretică şi computaţională (coordonator direcţie: prof.dr. Virgil BĂRAN)
  • Optică, Spectroscopie, Plasmă, Laseri (coordonator direcţie: prof.dr. Daniela DRAGOMAN)
  • Fizică educaţională (coordonator direcţie: prof.dr. Ştefan ANTOHE)

Pentru studii de doctorat interdisciplinare, doctorandul poate fi îndrumat de doi conducători, în cotutelă. In Universitatea din Bucuresti functioneaza si Scoala Interdisciplinara de Studii Doctorale.
De asemenea, se pot organiza studii de doctorat în cotutelă cu Universităţi din străinatate.
Informatii in legatura cu modul de incheiere a cotutelei se gasesc aici.

Studiile universitare de doctorat au, de regulă, o durată de 3 ani, şi cuprind un Program de pregătire bazat pe studii universitare avansate (in anul I) precum şi un Program de cercetare ştiinţifică individuală (in anii II si III), finalizat prin teza de doctorat

Conform Planului de învăţământ, numărul total de credite este de 180.

Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate, se desfăşoară conform planurilor de învăţământ aferente fiecărei direcţii de studii (vezi ORARE).

Începerea Programului de cercetare ştiinţifică individuală presupune finalizarea Programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate precum şi susţinerea unui Proiect de cercetare.

Programul de cercetare ştiinţifică este stabilit de conducătorul de doctorat, şi presupune prezentarea semestrială a unui Raport de cercetare ştiinţifică, cu excepţia ultimului semestru, la sfărşitul căruia are loc susţinerea tezei de doctorat în faţa comisiei de îndrumare.

Studiile doctorale sunt finalizate prin susţinerea publică a Tezei de doctorat, în prezenţa unei Comisii de susţinere, din care fac parte cel puţin doi specialişti din afara Universităţii din Bucureşti.

Informatii suplimentare se gasesc in Metodologia de desfăşurare şi finalizare a studiilor universitare de doctorat la Şcoala Doctorală de Fizică, care face parte integranta din Regulamentul Şcolii Doctorale de Fizică (vezi REGULAMENTE)
Universitatea din Bucureşti a implementat ruta DOCTOR EUROPAEUS/EUROPAEA. Documentele necesare intocmirii dosarului le gasiti aiciLista studenţilor-doctoranzi înmatriculaţi la Şcoala Doctorală de FizicăModele de contracte de studii universitare de doctoratStudenţii-doctoranzi inmatriculaţi pe locuri finanţate de la buget cu bursa trebuie sa elaboreze in fiecare luna un raport de activitate dupa modelul de aici.Calitatea tezei de doctorat este estimată prin raportare la Criteriile CNATDCU

Criterii CNATDCU aplicabile studenţilor-doctoranzi înmatriculaţi înainte de 01.10.2018

Criterii CNATDCU aplicabile studenţilor-doctoranzi înmatriculaţi începând cu 01.10.2018Ordinele de confirmare a titlului de doctor se găsesc aici. Diplomele de Doctor se eliberează după 60 de zile de la emiterea Ordinului de Ministru prin care se conferă titlul